چرا خاتمی نمی‌آید؟

Mohammad-Khatami2_1455134c

چرا خاتمی نمی‌آید؟

احتمال کاندیداتوری سید محمد خاتمی- تا امروز- یک درصد هم نیست. حسن روحانی و علی یونسی هم گفته‌اند که خاتمی قطعا کاندیدا نخواهد شد. چرا؟

یکم- تلقی مقابله‌ با نظام: خاتمی به دنبال اصلاح نظام است، نه مقابله و براندازی جمهوری اسلامی. بارها این مدعا را تکرار کرده و به روش‌های گوناگون کوشیده تا نظام به رهبری آیت الله خامنه‌ای را به این نتیجه‌ یقینی برساند که این مدعا صادق است (رجوع شود به مقاله‌های “خاتمی: براندازی و انقلاب“، “خاتمی: طرد
براندازی، نقد تندروی، اصلاح نظام” و “جمهوری اسلامی که خاتمی پاک می‌داند“).