«نرمش قهرمانانه»، مناری بی چاه

علی ناظر
ضرب المثلی است که می گوید «اول چاه را بکّن، بعد منار را به دزد». این شده کار جمهوری اسلامی و «نرمش قهرمانانه»اش.
حدود دوهفته پیش (13 دسامبر 2017) در یادداشت کوتاه «روحانی، «رژیم غاصب» را به رسمیت شناخت» پرسیدم «آیا «امضا»ی روحانی پای این بیانیه، «چراغ سبز» است به مخالفان برجام و موافقان تحریم در آمریکا و اروپا، و یا «آتش زیر خاکستر»یست که دامان نظام را به آتش خواهد کشاند؟»، و در «به رسمیت شناختن «رژیم غاصب» با تحفظ» اضافه کردم که «متاسفانه از چشم و قلم بسیاری از «اپوزیسیون سرنگونی طلب» افتاده است، و هنوز هم به اهمیت این نکته توجه نمی شود.» (15 دسامبر 2017).