اکنون پس از چهل سال

اکنون پس از چهل سال !
ع- سلیمان‌زاده

 

چهل سال پيش جامعه دچار هيجان بود و شور و شوقى داشت. براى چندين دهه، دهان مردمانش را بسته بودند و درهاى زندان را برويش گشوده بودند، جامعه دچار التهاب بود و مردم  تشنه آزادى بودند. 

پس از چندين ماه جنگ و گريز، آتش و خون، درد و رنج سرانجام به خواسته شان كه رفتن شاه بود رسيدند و شعار سر دادند كه ؛

ديو چو بيرون رود فرشته درآيد، رهبر محبوب خلق از سفر آيد 

 مردم خيابانها را شستند و رُفتند و شربت و نقل و نبات تقسيم كردند !

چهل سال پيش، 

زمانيكه هليكوپتر حامل خمينى پس از دومين تلاش توانست در ميان انبوه جمعيتِ ميليونى در قبرستان بر زمين بنشيند و خمینی قادر شد بر موج مردم سوار شود، پشت ميكروفن گفت : 

من دولت تعيين ميكنم، من تو دهن اين دولت ميزنم !

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.