یک نفر در مقابل مجلس خودسوزی کرد – سهند خوانساری – ۰۵/مرداد/۱۳۹۲

پلیس تهران از خودسوزی یک نفر در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر داده است.