نخستین دور مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین در واشنگتن برگزار شد

نخستین دور مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین در واشنگتن برگزار شد

نخستین دور مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین با شرکت لیپسی لیونی- وزیر دادگستری و نماینده اسرائیل و صائب عریقات- نماینده فلسطین در این مذاکرات با حضور جان کری- وزیر خارجه آمریکا درواشنگتن برگزار شد. ۸ مرداد/ ٣٠ ژوئیه ٢٠١٣.

نخستین دور مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین با شرکت لیپسی لیونی- وزیر دادگستری و نماینده اسرائیل و صائب عریقات- نماینده فلسطین در این مذاکرات با حضور جان کری- وزیر خارجه آمریکا درواشنگتن برگزار شد. ۸ مرداد/ ٣٠ ژوئیه ٢٠١٣.

نخستین دور مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین، دیشب دوشنبه، با شرکت لیپسی لیونی- وزیر دادگستری و نماینده اسرائیل و صائب عریقات- نماینده فلسطین در این مذاکرات، در واشنگتن برگزار شد.

مذاکرات در ساختمان وزارت خارجه آمریکا و در حضور جان کری- وزیر خارجه این کشور، در حالی برگزار شد که جان کری، هردو طرف را به «سازش‌های عاقلانه» فرا خواند