چرا شاملو فراموش نمی‌شود – نوشتۀ مصطفی خلجی

چرا شاملو فراموش نمی‌شود

سیزده سال از مرگ احمد شاملو، شاعر ایرانی می‌گذرد. شهرت اصلی شاملو به خاطر نوآوری در شعر معاصر فارسی و سرودن گونه‌ای شعر است که با نام شعر سپید یا شعر شاملویی یا شعر منثور شناخته می‌شود.

پروین ساجقه، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات معاصر فارسی که کتابی را با عنوان «امیرزاده کاشی‌ها» در بررسی و نقد اشعار شاملو منتشر کرده، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه به اهمیت جایگاه شاملو در شعر معاصر فارسی می‌پردازد.

Embed