شاخ و شانه کشیدن برای حاکمیت

45442f1ee7

شاخ و شانه کشیدن برای حاکمیت

محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت و نایب رییس مجلس ششم، گفته ردصلاحیت برادرش در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری، نشان دهنده آن است که حاکمیت، “دیکتاتوری” را انتخاب کرده است. هم‌زمان رسانه‌های اصول‌گرا با حمله به محمدرضا خاتمی، سخنان وی را “شاخ و شانه کشیدن برای حاکمیت” توصیف کردند.

محمدرضا خاتمی در مصاحبه با سایت “آفتاب صبح امید”، متعلق به حامیان سیدمحمد خاتمی برای حضور در انتخابات، گفته است که در صورت حضوراو شرایط بین‌المللی و داخلی ایران تغییر خواهد کرد و در صورت رد صلاحیت وی، حاکمیت دیکتاتوری را انتخاب کرده است. وی همچنین گفته انتخابات فرصتی برای اصلاح‌طلبان است که از حالت دفاعی و مقاومتی به‌درآیند و به کنشگر تبدیل شوند.