ایران به‌عنوان مالک معنوی پسوند اینترنتی خلیج فارس شناخته شد

ایران به‌عنوان مالک معنوی پسوند اینترنتی خلیج فارس شناخته شد


رییس کمیته تخصصی نامهای دامنه سطح بالا، گفت: با حمایت ایران، تقاضای ثبت پسوند اینترنتی خلیج فارس که از سوی یک شرکت خارجی مطرح شده بود به تایید کمیته مشورتی دولتها در آیکن (GAC) رسید و این کمیته ایران را به‌عنوان مالک معنوی پسوند اینترنتی خلیج فارس شناخت.

به گزارش سیتنا (citna.ir)، مهندس سعید مهدیون، نماینده ایران در مذاکرات آیکان، در گفت و گو با واحد خبر مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به دنبال پذیرش درخواست ثبت دامنه های سطح بالا از سوی موسسه نامها و اعداد تخصیص‌یافته اینترنتی (ICANN)، ثبت دامنه اینترنتی داتپرشینگلف مطرح شد.