بیست و پنجمین سالگرد صدور حکم قتل عام زندانیان سیاسی

بیست و پنجمین سالگرد صدور حکم قتل عام زندانیان سیاسی

998554 567452866633955 1624614954 n بیست و پنجمین  سالگرد صدور حکم قتل عام زندانیان سیاسی
۲۵ سال پیش در هفتم مرداد ۱۳۶۷، آیت الله خمینی با صدور حکم بالا دستور قتل عام هزاران تن از زندانیان مخالف را صادر کرد. پیرو این حکم هیات های مرگ در تهران و شهرستان ها تشکیل شد و طی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ لا اقل ۴۰۰۰ تن از زندانیان سیاسی مخالف حکومت که بیشتر آنها عضو مجاهدین یا گروههای چپ بودند را مخفیانه اعدام کردند: