تحلیلی از کنگره سکولار دموکرات ها – ۱۵/مرداد/۱۳۹۲ دیوید اعتباری

کنگره سکولار دموکرات‌های ایران به پایان رسید. پایه گذاری گردهمایی جمعی از هموطنان سکولار دموکرات، قدمی‌ مهم، بنیادی و قابل  قدردانی است. دیدن پژوهشگران، نویسندگان، و ایرانیان سکولار دموکرات در زیر یک سقف خود امید بخش به فردایی آزاد در ایرانی‌ سکولار دموکرات متعهد به حقوق بشر می‌باشد.