خامنه‌ای! خوب گوش کن ببین چه کسی‌ باید عذر خواهی‌ کند!

خامنه‌ای! خوب گوش کن ببین چه کسی‌ باید عذر خواهی‌ کند!
Facebook  فیس بوک