۲۶/خرداد/۱۳۹۲ عباس هرندی

اندازه حروف

۲۶/خرداد/۱۳۹۲ عباس هرندی

روز جمعه مانند آخرین قسمت ماتریکس، سیستم ناپایدار شده با کمک ناجی هدایت شده توسط اوراکل دوباره ری-ست شد …