برنامه «JonDonym» – توانا

برنامه «JonDonym»،

برنامه «JonDonym»، ابزاری برای عبور از ‫#‏سانسور‬ ‫#‏اینترنت‬(‫#‏فیلترینگ‬)‫#‏تواناتک‬: در بسیاری از کشورها به منظور جلوگیری از دسترسی به برخی از محتویات خاص اینترنت٬ دسترسی به بعضی از وب‌سایت‌ها مسدود می‌شود. ایران از جمله‌ این کشورها است. ادامه در: http://tech.tavaana.org/story/jondonym