آقای روحانی ؛ قفل سرعت اینترنت کجاست؟

Facebook  فیس بوک

خوشبختانه آقای روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی به این معضل بزرگ اشاره صریحی داشت و وضعیت اینترنت وپهنای باند آن را در شان ملت ایران ندانست و وعده حل آن را داد. جدیدا نیز پس از حضور وزیر پیشنهادی ارتباطات در کمیسیون صنایع برای تشریح برنامه های خود یک خبرگزاری رسمی تیتر مصاحبه رییس کمیته را به صورت زیر عنوان داشت:وعده واعظی برای افزایش سرعت اینترنت/ گسترش دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت پرسرعت