علی اکبر ولایتی: رئیس جمهور “آقا اجازه”

علی اکبر ولایتی: رئیس جمهور “آقا اجازه”

velayati

آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال رئیس جمهوری تابع خویش است که وفاداری‌اش به وی اثبات شده باشد. او همچنان وفاداران زیادی- در میان زمامداران رژیم- دارد. اما نمی‌توان دوستی و وفاداری دائمی را به نحو پیشینی تضمین کرد.