۲۴ ساعت در کشور آیت الله ها

چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۲

گزارش لوموند از یک دیدار

۲۴ ساعت در کشور آیت الله ها

“رسانه های غربی دروغ می گویند.” این جمله ای است که هر رهگذر ایرانی در هر خیابانی از شهرهای این کشور به شما خواهد گفت. مدرنیته ایران و مهمان نوازی زبانزد مردم این کشور در تناقض کامل با موضع گیری های هسته ای-اسلام گرایانه حکومت تهران قرار دارد.

به قم می روم؛ دومین شهر مذهبی ایران پس از مشهد، ولی یکی از مهم ترین مراکز آموزش تشیع در جهان؛ محل رشد و نمو آیت الله ها. من به مدت ۲۴ ساعت زندگی طلبه ها را از نزدیک رصد کردم.