پلیس مصر در پی دستگیری رهبران اخوان المسلمین است – 15 اوت 2013

پلیس مصر پس از متفرق کردن هواداران مرسی در پی دستگیری رهبران اخوان المسلمین است

بازگشت آرامش نسبی به قاهره

یک روز پس از متفرق کردن هواداران محمد مرسی رئیس جمهور معزول مصر در دو میدان العدویه و النهضه مقامات امنیتی این کشور اعلام کردند به دنبال دستگیری رهبران گروه اخوان المسلمین هستند.

العربیه به نقل از خبرنگاران خود در قاهره گزارش داد، خیابان های پایتخت مصر امروز پنج شنبه 15-8-2013 از آرامش نسبی برخودار است.