مصلحت حکومت ایران در قبال بحران سوریه چیست؟

به روز شده:  10:21 گرينويچ – 08 سپتامبر 2013 – 17 شهریور 1392
اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید که در گفتن مصلحت نظام تردید نخواهد کرد

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید؛ ‘وقتی انسان به دلیل مصلحت، یک کار خلاف مسیر عادی انجام می‌دهد یا سخنی مخالف نظرات غالب می‌گوید ، ممکن مشکلاتی به وجود آورد ویا خیلی‌ها را ناراحت کند، ولی دلیل نمی‌شود که انسان وقتی مصلحت مردم و نظام و کشور را تشخیص داد در گفتنش تردید کند’.