سیر قهقرایی جامعه در ۳۵ سال جمهوری اسلامی – ۱۹/شهريور/۱۳۹۲ مجید محمدی

سیر قهقرایی جامعه در ۳۵ سال جمهوری اسلامی

سیاست و جامعه شناسی برندازی-قسمت هشتم

جامعه ایرانی علی رغم ادعای پیشرفت، با شکل تشدید شده‌ی مشکلات دوران پهلوی درگیر بوده است؛ استانداردها پایین کشیده شد تا روحانیون و پاسداران آنها بتوانند به عنوان منجی اداره‌ی کشور را به دست گیرند.