جام زهری که از شام می‌آید

جام زهری که از شام می‌آید

احسان مهرابی

“یک میلیون تن نفت خام مجانی و دوونیم دلار تخفیف در هربشکه از پنج میلیون دیگر.” ۱۵ فروردین سال ۱۳۶۲ هاشمی رفسنجانی این بخشش را بهایی می‌داند که “نظام باید برای نگهداشتن سوریه در کنار ایران و جبران خسارات قطع رابطه سوریه با عراق بپردازد.” اما این روزها او به این نتیجه رسیده که ایران نباید به پای سوریه بایستد و بهایی گزاف بپردازد.

سوریه ایران شیمیایی

در تبلیغات مذهبی شیعیان “شام” که بر اساس روایت‌های مشهور دمشق فعلی، بخشی از آن است همواره نمادی از ظلم و تزویر است و کوفه نمادی از بی‌وفایی و عهدشکنی. در تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی کوفه نماد مردم نافرمان است اما برای شام جایگزینی متناسب با دوران معاصر تعریف نشد.