«سبز و بنفش نداره، جنبش ادامه داره» – اکبر فلاح‌زاده

«سبز و بنفش نداره، جنبش ادامه داره»

اکبر فلاح‌زاده

شعر و شعارهای مردم در خیابان و لطیفه‌ها و متلک‌هایی که می‌سازند و بعضی را از راه اس ام اس یا شبکه‌های اجتمایی رد وبدل می‌کنند، روانشناسی توده‌ای و شکلی از مقاومت مردم را نشان می‌دهند. مردمی که زورشان به حاکم و مفتش نمی‌رسد، آنها را در فرهنگ زبانی خود به سخره می‌گیرند.

شعار دو

 شعر حافظ و طنز سعدی نمونه‌های شناخته شده این مقاومت فرهنگی در مقابل حکام و محتسب‌های وقت و ارزش‌های زمانه است. شعر و شعارهای مردم امروز نیز هرچند با ابزار و امکانات جدید تر صورت می‌گیرد اما در اساس ادامه همان مقاومت است.