شبکه همبستگی مادران پارک لاله

شبکه همبستگی مادران پارک لاله

 

دیدار مادران پارک لاله با خانواده ستار #بهشتی در سالروز تولدش

جمعی از مادران پارک لاله روز جمعه ۲۲ شهریور، تولد ستار بهشتی را در کنار مادر و خواهر ستار گرامی داشتند و به تکرار پیمان مادران دادخواه ایران، علیه فراموشی پرداختند .

ادامه در: http://www.madaraneparkelalehiran.org/?p=131