پشت پرده تلاش‌های دولت برای کاهش سانسور

پشت پرده تلاش‌های دولت برای کاهش سانسور

NILSENCHIP01

 

نیلوفر دُهنی – آیا دولت آینده می‌تواند سانسور آثار ادبی و هنری را حذف کند؟ چه موانعی وجود دارد؟ این پرسش را با تنی‌چند از نویسندگان شناخته‌شده ایران در میان گذاشتیم.