کاهش تعداد زندانیان – ۰۲ تیر ۱۳۹۲

دستورالعمل قوه قضائیه ایران برای کاهش تعداد زندانیان

دستورالعمل قوه قضائیه ایران برای کاهش تعداد زندانیان

جرس: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران دستور العملی را برای کاهش تعداد زندانیان در ایران صادر کرده است.