روایت یک داستان ناتمام

روایت یک داستان ناتمام

تابستان ۶۷

در خاوران چه می‌گذرد؟ خاوران در عرصه‌ نمادین دقیقاً چه چیزی را نمایندگی می‌کند؟
در طول ۲۵ سال گذشته پاسخ‌های گوناگونی به این پرسش داده شده است. روایت‌هایی که هر یک تکه‌ای از یک حقیقت مدفون شده را برملا می‌کند. تاویل‌هایی متفاوت از داستانی واحد. از قضا اما همین تفسیرهای مختلف، راویان فاجعه را همداستان کرد.

 

بیشتر بخوانید