اعدام : کاری از شاهین نجفی و مجید کاظمی و علی باغبان

 


متن زیبای آهنگ اعدام:
کاری از شاهین نجفی و مجید کاظمی و علی باغبان

Liked · September 20

 

متن زیبای آهنگ اعدام:
کاری از شاهین نجفی و مجید کاظمی و علی باغبانشب خسته ازیه تکرار روزمره/روز با تو تا طی شه این شب مسخره
یکی و گاهی می دیدیم و می گفتیم پدر/پدر ولی وقتی تا وقتی زنده س پدر/
بعد مادر موند و لباسای چرک مردم/من تو یه گله گرگ و تو کوچه ها گم/
سهم داداش از دنیامون اعتیاد بود/همه تو سختی بودیم واسه اون زیاد بود/
بس نبود واسه یه لقمه نون تو سری خوردن/همه چی رفت جز آبرو که اونم بردن/
کسی خواهرمو ندید دوباره تو محله/من واسه چی زنده بودم این بود مسئله/
که شاید این زندگی ورق بخوره/به جایی برسم دیگه عرق نسره/
از پیشونی و شرمی که تو چشامه/ولی کی می دونست آخر عاقبت اعدامه/
که صدا به داد ما نرسیده خفه شد/قانون یه خیابونه که یه طرفه شد/
هرچی جرممه بگو حبسشو می کشم/من هرچی می کشم از همین اجتماع می کشم/
وقتی رای می خوان کسایی مث امثال منو/با یه کیلو برنج میخرن و می ندازن جلو/
سی ساله که کوچه خاکیامون خاکی ان/آسفالت خوبه ،خوبه اما واسه مردن
که کسی مث منو جلو روت دار بزنن/یه مشت مریضم واستادن تخمه بشکنن
که فیلم بگیری وقتی یکی جون می کنه/دس مریزاد این مرام یه هموطنه/
که نه مرگ منو و این دار صلوات داره/امروز من اینجام و فردا سر تو بالا داره
مث جون کندن زندگیمو تمام لحظه هام/ منمو بغضامو اشکامو درد تنهاییام
منمو حس بی کسی و از غم پرپر شدن/ این یه حقیقت تلخ که دارم از پا در میام
من بالا دارم چون کسی منو نفهمید / این همه چش بود ولی کسی منو ندید
من نماد یه ملت رو به انحطاطم / وقتی مرگ میشه جریمه ی انضباطم
بالا دار حتی فرصتی واسه نصیحت نی /ما که میریم اما تو میمونی این نصیحت نی
ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا / اون بچه رو نیار واسه ی تماشا
نزار از الان ذهنش درگیر دار شه / نزار این صحنه روی مغزش سوار شه
اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد / اونم وقتی بزرگ شد و حقشو بخواد
اونم وقتی عصبی شد از بدی اوضاع / زور میشه منطقش توی اجتماع
اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه / توی کنکور بد زندگی رد می شه
ما بد بودیم اجتماع از ما بد تر بود / نجنبی میزندت زمین خیلی زود
هرکدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا/ اون بالاییا خوشحال ترم میشن دادا
ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش / تیزی رو بزار زمین قلم بردار بجاش
حالا منم و اینجا و چشای تو، طناب دار / بکش صندلی رو از زیر پام سرکار
http://www.bargmusic58.com/2723-Okhtapus-Ft-Shahin-Najafi-&-Majid-Kazemi—Execution