استقبال نظامیان از مذاکره با امریکا

استقبال نظامیان از مذاکره با امریکا

یک روز پس از سخنرانی رییس جمهور ایالات متحده و همچنین حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل; تعدادی از فرماندهان نظامی به استقبال مذاکره با امریکا رفته،و در این میان برخی اظهارات اوباما را نشانه عقب نشینی ایالات متحده در قبال ایران، و بعضی دیگر اظهارات حسن روحانی را نشانه عقلانیت روحانیت شیعه دانسته اند. یکی از فرماندهان نظامی نیز حضور رییس دولت جمهوری اسلامی در نیویورک را نشانه اقتدار نظام خوانده است.