بازداشت و بی‌خبری؛ گريبانگير فعالان سياسى

بازداشت و بی‌خبری؛ گريبانگير فعالان سياسى

 

 ده ها زندانى دیگر آزاد می‌شوند

بازداشت و بی‌خبری؛ گريبانگير فعالان سياسى

اندكى پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و آزادی چند تن از زندانیان سیاسی٬ وضعیت دیگر زندانیان هنوز مشخص نیست. هر چند محسنی‌اژه‌ای٬ سخنگوی قوه‌قضاییه٬‌ خبر داده که رهبر جمهوری‌اسلامی دستور عفو هشتاد تن از زندانیان سیاسی را داده است. وزیر اطلاعات هم خبر از آزادی برخی از زندانیان سیاسی در عید غدیر داده بود.