ضرب‌وشتم و شکنجه محکومین به اعدام -۰۶/مهر/۱۳۹۲ ویژه خودنویس

ضرب‌وشتم و شکنجه محکومین به اعدام

گزارش سام محمودی سرابی

حامد احمدی که امروز چهارمین انتقالش به سوئیت انفرادی را پشت سر می‌گذارد با شوک برقی مورد شکنجه قرار داده‌اند و فشارهای ناشی از اعتصاب غذا موجب خون‌ریزی معده این زندانی اهل سنت شده است.

کمال ملایی نیز که درخواست ملاقات با حامد احمدی را کرده بود به دست مامورین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته که بر اثر آن یکی از دندانهایش شکسته شده است.

گفتنی‌ است هر شش زندانی اهل سنت هنوز در اعتصاب غذا بسر می‌برند…