روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه دهه ۶۰ – در گفت‌وگو با شادی صدر – سارا روشن – ۰۵ تیر ۱۳۹۲

دهه ۶۰ و زخم‌‌ شکنجه؛ در گفت‌وگو با شادی صدر

آیا در زندان‌های جمهوری اسلامی، تفاوتی بین روش شکنجه زنان و مردان سیاسی وجود دارد؟ آیا زندانیان سیاسی، با گذشت سالیان، از خاطرات تلخ شکنجه و شکنجه‌گر رها می‌شوند؟ آیا قربانی شکنجه می‌تواند شکنجه‌گر خود را ببخشد؟

شکنجه و شکنجه گر

امروز  ۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد، ۲۵ سال پیش در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷میلادی شروع به فعالیت کرد و در پی آن تصویب کنوانسیون منع جهانی شکنجه، به منزله حرکتی در مسیر بهبود وضعیت حقوق بشر و منع شکنجه و دیگر مجازات‌های ضد بشری در سراسر جهان بود.