جنبش زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی – ۰۶ تیر ۱۳۹۲ – بابک مینا

۰۶ تیر ۱۳۹۲

جنبش زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی؛ در گفت‌وگو با آسیه امینی

بابک مینا

آیا بین رویکرد جنبش زنان در قبال زنانی که در تهران و مراکز شهرهای پرجمعیت و پرسرمایه ایران زندگی می‌کنند، و زنانی که در مناطق دورافتاده‌تر یا در استان‌های مرزی هستند، تفاوتی هست یا باید باشد؟ آیا جنبش زنان لازم است بر اساس گوناگونی طبقاتی، قومیتی، فرهنگی و غیره زنان، استراتژی‌های متفاوت اتخاذ کند یا خیر؟ آیا جنبش زنان دارای یک چهارچوب حقوقی عام و هدف‌های کلی و عمومی‌ است که همه‌جا و در قبال همه گروه‌ها قابل اجراست و نیازی به تکثر نیست؟

جنبش زنان در ایران

این پرسش‌ها را با آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در میان گذاشته‌ایم.