مرخصی چهارروزه نسرین ستوده و آزادی ژیلا بنی‌یعقوب – ۰۳/تير/-۱۳۹۲ سهند خوانساری

مرخصی چهارروزه نسرین ستوده و آزادی ژیلا بنی‌یعقوب

دیشب نسرین ستوده، وکیل دادگستری به مرخصی آمد و ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار با پایان دوره محکومیتش از زندان آزاد شد.