زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 

تابستان ۶۷، 25 سال بعد
روایت یک داستان ناتمام
مجموعه روایت درباره اعدام سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ از رایو فردا که هر کدام از آن گوشه‌ای از این حقیقت فاجعه بار را باخود دارد و هنوز روایت این داستان نا تمام است. تاسف برانگیز است بعد از 34 سال مبارزه سیاسی ـ اجتماعی در ایران و برخورد سرکوب گرانه رژیم اسلامی، همراه با دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام هنوز سازمانها و رادیو تلویزیون چپ و انقلابی در این زمینه کار گسترد و همه جانبه انجام ندادند تا ابعاد این جنایات رژیم اسلامی نه از بلندگوهای حامی رژیم سرمایه داری ایران بلکه از زبان نیروهای مدافع زحمتکشان در اختیار همه گان قرار گیرد.
انتخاب مجموعه روایت کشتار ۶۷ برای صفحه “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از این نظر دارای اهمیت است که گوناگونی راویان آن را شامل میشود. افرادی را در بر میگیرد که در این سرکوبها همراه رژیم اسلامی بودند و از متد و ابزار آن اطلاعات زیادی دارند که سرکوب شامل شان شده تا عناصر انقلابی که سالیان دراز بطور ممتد زیر فشارهای قرون وسطائی جان بدر بردند.

 

1.     کشمکشی عجیب در من می‌گذرد…

2.     قطعه لعنت‌آباد

3.     اعدام‌های ۶۷ و راه دشوار تثبیت تفکیک حق و عقیده

4.     تابستان ۱۳۶۷؛ گسستی بین دو نسل

5.     انتشار نامه‌های منتظری و واکنش‌های غیر انسانی

6.     کشتار ۶۷؛ بی‌خبری، ناباوری، سکوت و خاموشی

7.     تابستان ۶۷، از زمستن ۵۷ پیدا بود

8.     تابستان ۶۷ و مهندسی فراموشی

9.       پس از ۲۵ سال

10.   روایت یک داستان ناتمام

11.     دروغ نمی‌گویم! تبر را بنگرید

12.     «کشتار تابستان ۶۷» از دو منظر، و چند سؤال

13.  «بنام و شرمنده کن، بنام و سرافکنده کن»

14. تابستان ۶۷ و «کشتار از پیش سازماندهی‌شده»

15. روزنامه‌نگاران و «کشتار ۶۷»

16.  قطار مرگ ما را جا گذاشته بود…

17.    بر خانواده‌ها اعدام‌شدگان دهه ۶۰ چه گذشت؟

18.    رد چکمه سربازان بر خاطرات کودکی‌ام‎…

19. روایتی از تابستان ۶۷؛ «می‌خواهم زنده بمانم…»

20.  «کشتار ۶۷»؛ جنایت برنامه‌ریزی شده