یک روحانی مشهور عربستان به جرم تجاوز به دخترش به زندان محکوم شد.

یک روحانی مشهور عربستان به جرم تجاوز به دخترش به زندان محکوم شد.

فَیهان الغَمدی واعظ شناخته شده عربستان سعودی به ضرب و شتم دختر خود با یک کابل اعتراف کرد و گفته که نگران بکارت دختر پنج ساله اش بود…http://bit.ly/15Uvgqf