دادگاه تجدید نظر مصر 4 نوامبر را آغاز محاکمه مرسی اعلام کرد

دادگاه تجدید نظر مصر 4 نوامبر را آغاز محاکمه مرسی اعلام کرد

به اتهام قتل تظاهر کنندگان مخالف اخوان در مقابل کاخ ریاست جمهوری

دادگاه تجدید نظر مصر روز چهارشنبه 9-10-2013 اعلام کرد که چهارم نوامبر آینده، آغاز محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور خواهد بود.