حسن روحانی خواستار کاهش حضور محسوس پلیس در جامعه شد

حسن روحانی خواستار کاهش حضور محسوس پلیس در جامعه شد

با تاکید بر ضرورت رعایت اخلاق و قانون از سوی نیروی انتظامی
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، در سخنانی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، خواستار کاهش حضور محسوس پلیس در جامعه شد.

به گزارش منابع خبری ایران، روحانی که چهارشنبه ۹-۱۰-۲۰۱۳ در مراسم دانش آموختگی دانشجویان علوم انتظامی ایران سخن می گفت، نیروی انتظامی را پشتوانه امنیت مردم و مظهر اقتدار، امنیت، نظم و آرامش در ایران توصیف کرد.