زندانیان گمنام: آخرین وضعیت دکتر اسدالله اسدی از زندانیان بند 350 اوین

 زندانیان گمنام: آخرین وضعیت دکتر اسدالله اسدی از زندانیان بند 350 اوین

images (1)فعالان در تبعید: دکتر اسدالله اسدی متولد 1341، ساکن تبریز، پزشک عمومی و بازنشسته آموزش و پرورش میباشد. وی در تاریخ 21 تیرماه 1389 به هنگام مراجعت به مطب خود در تبریز از توسط نیروهای اداره اطلاعات تبریز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد، به گونه ای که خانواده وی طی چند هفته نخست هیچگونه اطلاعی از سرنوشت ایشان در دست نداشتند.

دکتر اسدی در مجموع 9 ماه بازداشت در انفرادی در تبریز، که سه ماه آن در سلول انفرادی و 2 ماه در بند عمومی اداره اطلاعات تبریز را گذرانده است.