نقشه افراطیون جدید به سرکردگی قرارگاه عمار برای روحانی و لزوم حمایت نیروهای جامعه مدنی

دکتر شاهین دادخواه از اوین: نقشه افراطیون جدید به سرکردگی قرارگاه عمار برای روحانی و لزوم حمایت نیروهای جامعه مدنی

← محمد صائمی زندانی بند 350 اوین: در اعتراض به تحقیر زندانبان ها، از ادامه درمان خودداری کردمطی یورش نیروهای سپاه رخ داد: بازداشت دهها “همجنس گرا” در استان کرمانشاه → دکتر شاهین دادخواه از اوین: نقشه افراطیون جدید به سرکردگی قرارگاه عمار برای روحانی و لزوم حمایت نیروهای جامعه مدنی Posted on October 10, 2013 by vandad | Leave a comment shahinفعالان در تبعید: دکتر شاهین دادخواه مشاور پیشین آقای روحانی در شورای امنیت ملی، قرارگاه عمار را که وی “افراطیون جدید” می نامد؛ خطر بزرگ برای سیاست خارجی و داخلی می داند. این دیپلمات زندانی در اوین، مسائل اقتصادی را دلیل سکوت تاکتیکی و سنگربندی محافل تندرو در رابطه با ارتباط با امریکا دانسته و می گوید: “به محض اینکه کار روحانی با مشکل مواجه شود، پروژه احمدی نژادی کردن وی(روحانی) آغاز خواهد شد .”