پنج ابزار جستجوی امن و ناشناس در اینترنت

پنج ابزار جستجوی امن و ناشناس در اینترنت

تواناتک: چند روز پیش تواناتک هشداری را مبنی بر “تغییرات جدید در سیستم فیلترینگ ایران” منتشر کرد. داستان از این قرار بود که به نظر می‌رسد مسئولین «ISP»ها در حال انجام تغییراتی در «SSL» هستند.

بر همین مبنا سه راه حل برای کاربران توصیه شد و در این مقاله نیز به بررسی بیشتر راه حل‌های جستجوی امن و ناشناس در اینترنت می پردازیم.

ادامه و معرفی ابزارها در : http://tech.tavaana.org/fa/5-alternative-secure-search-engines