افشاگری کم‌سابقه سایت تابناک: خالد مشعل خائن است؛ ۱۲۰۰ عضو حماس به دست ارتش سوریه کشته شده‌اند

افشاگری کم‌سابقه سایت تابناک: خالد مشعل خائن است؛ ۱۲۰۰ عضو حماس به دست ارتش سوریه کشته شده‌اند

افشاگری کم‌سابقه سایت تابناک: خالد مشعل خائن است؛ ۱۲۰۰ عضو حماس به دست ارتش سوریه کشته شده‌اند

تقاطعتقاطع: سایت تابناک، در یک افشاگری علیه خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی حماس، وی را به خیانت به فلسطینی‌ها متهم کرد و از مقام‌های حکومت ایران خواست تا از او در تهران استقبال نکنند. این سایت خبری نزدیک به محسن رضایی با انتقاد از همراهی اعضای حماس در سوریه با مخالفان مسلح بشار اسد نوشته است:…