یک نشریه اسرائیلی بسته پیشنهادی محرمانه ایران به ۱+۵ را منتشر کرد

یک نشریه اسرائیلی بسته پیشنهادی محرمانه ایران به ۱+۵ را منتشر کرد

دبی – العربیه.نت فارسی

نشریه اسرائیلی ”دبکا”مدعی شده است که جزئیات بسته پیشنهادی ایران به گروه ۱+۵ در مذاکرات اتمی اخیر را به دست آورده است.

ایران در مذاکرات اتمی خود با گروه ۱+۵ که روزهای ۱۵ و ۱۶ اکتبر جاری برگزار شد، بسته ای پیشنهادی به منظور حل و فصل بحران اتمی خود با غرب ارائه داد. این بسته پیشنهادی محرمانه است و طرف های حاضر در مذاکرات در مصاحبه های خبری خود درباره جزئیات آن سخنی با میان نیاورده اند.