۳۰ میلیون برده مدرن در جهان امروز

 ۳۰ میلیون برده مدرن در جهان امروز

بررسی های جدیدی که در ۱۶۲ کشور جهان انجام گرفته نشان می دهد بیش از ۳۰ میلیون نفر قربانی برده‌داری هستند. بیش‌تر بردگان در غرب آفریقا و جنوب آسیا زندگی‌ می‌کنند. اما آلمان هم ۱۰ هزار برده مدرن دارد.۳۰ میلیون قربانی برده‌داری مدرن در ۱۶۲ کشور جهان به شکل های گوناگونی مورد سوء استفاده جنسی و غیرجنسی قرار می‌گیرند. برخی از این افراد ربوده و فروخته می‌شوند و برخی دیگر به بهانه آموزش یا اشتغال به دام گروه‌های تبهکار می‌افتند. در برده‌داری مدرن صرفا از خشونت استفاده نمی‌شود.گروه‌های تبهکار با بهره‌گیری از شیوه‌هایی مانند فریب، تهدید، قطع روابط فرد با جامعه یا ترساندن قربانیان آنها را از امید به تغییر وضعیت‌شان مایوس می‌کنند تا با مقاومت کمتری تن به خواست اربابان خود بدهند.

منبع: دویچه‌وله