شعار “مرگ بر آمریکا”؛ نمود درگیری‌های جناحی

علی افشاری

به موازات افزایش تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی در بحران هسته‌ای، طنین شعار‌های “مرگ بر آمریکا” در داخل کشور نیز بالا می‌گیرد. این شعار که تبدیل به کلیشه‌ای آئینی در مراسم حکومتی شده بود و جنبه عادی داشت، حال تبدیل به شکاف تازه‌ای در بلوک قدرت شده است.

چالش مرگ بر آمریکا

تلاش دولت برای حل مناقشه هسته‌ای و اتخاذ رویکردی ملایم‌تر در برابر آمریکا، به تصور آب شدن یخ‌های رابطه بین ایران و آمریکا دامن زده است. اگرچه ارتباطی علی و معلولی و الزام‌آور بین تفاهم هسته‌ای و بهبود روابط ایران و آمریکا وجود ندارد، ولی تاثیرات متقابل این دو باعث نگرانی اصول‌گرایان تندرو و بخش کلاسیک پایگاه اجتماعی نظام شده است.