درگذشت محمود ذوالفنون، یکی از بازماندگان مکتب صبا

محمود خوشنام

محمود ذوالفنون، یکی از اندک بازماندگان مکتب صبا در ۹۳ سالگی در آمریکا درگذشت. او در سال ۱۲۹۹ در شهر آباده در استان فارس به دنیا آمده بود و از شاگردان نام یافته صبا بود که میراث او را از طریق تدریس به نسل جوان‌تر انتقال می‌داد.

محمود ذوالفنون، یکی از بازماندگان مکتب صبایی

محمود ذوالفنون، یکی از بازماندگان مکتب صبا

ذوالفنون فراگیری موسیقی را در خانواده آغاز کرده بود و چون پدرش تار و سه‌تار می‌نواخت، او نیز از هشت سالگی با نواختن تار آشنا شد ولی به‌زودی در بند جاذبه ویولن افتاد و پیش خود چم و خم اولیه نواختن آن را آموخت.