نیروی انتظامی از نرگس محمدی دلجویی می‌کند

نیروی انتظامی از نرگس محمدی دلجویی می‌کند

نیروی انتظامی از نرگس محمدی دلجویی می‌کند

مرضیه رسولی –
نامه نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، به وزیر کشور در مورد اهانت ماموران پلیس گشت ارشاد، عکس‌العمل فرمانده نیروی انتظامی را به همراه داشت. احمدی مقدم با اذعان به برخوردهای سلیقه‌ای نادرست با پوشش زنان و در حالی که پیش‌بینی کرده حرف‌هایش در این مورد ممکن است به منزله عقب‌نشینی ناجا تلقی ‌شود، گفت که از ماموران خواسته است تا نسبت به دلجویی از این زن اقدام شود چون اعتراض این شهروند به‌جا بوده است.