بسیجیانی می خواهیم که روی مین بروند

بسیجیانی می خواهیم که روی مین بروند

درشرایطی که نیروها و گروه های فشار نزدیک به طیف تندروی جمهوری اسلامی پس از انتخابات دچار افت روحیه شده اند، رجانیوز از برگزاری همایشی با عنوان “بسیج تمام شدنی نیست” خبر داده و همزمان علم الهدی، امام جمعه مشهد،روحانی تندرو و سخنران مراسم حکومتی ۹ دی در جمع عوامل این نیروی سرکوب، خواستار تربیت عوامل انتحاری در بسیج شده است.

به گزارش فارس، علم الهدی که در سال های تسلط اصولگرایان در کشور، از یک روحانی ناشناخته به یک چهره مورد توجه رسانه ها تبدیل شد، در مراسمی که بسیج مشهد برگزار کرده گفته است: “۵۷ هزار دانشجوی بسیجی در دانشگاه های استان خراسان رضوی حضور دارند. ما اگر بتوانیم ۵۰۰۰ بسیجی فعال از میان این بسیجیان استخراج کنیم موفق خواهیم بود؛ اما باید بدانید این تعداد دانشجوی بسیجی باید از آن نوع بسیجیانی باشند که حاضر می شوند بروند به روی مین و عملیات استشهادی بکنند”.