تکاپوی مجلس برای ورود به پرونده هسته‌ای

علی افشاری

 

جدی شدن مذاکرات هسته‌ای به تحرک بیشتر مجلس در پرونده اتمی منجر شده است. تاکنون مجلس نقش دست اولی در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای نداشت و عملکرد آن بیشتر به عنوان ابزاری در خدمت تصمیمات رهبری شورای امنیت ملی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود. هیچ یک از تصمیمات کلیدی هسته‌ای از بدو ماجرا تاکنون در مجلس تصویب نشده و مجلس اساسا نقش چشم‌گیری در اتخاذ آنها نداشته است.

چرخش لاریجانی به سمت اصول‌گرایان تندرو نشانگر افزایش برخورد‌های کنترلی با فعالیت‌های هسته‌ای دولت است.