عیادت عباس امیر انتظام از محمد محمدی گیلانی

عیادت عباس امیر انتظام از محمد محمدی گیلانی

عیادت عباس امیر انتظام از محمد محمدی گیلانی

جرس عباس امیر انتظام از محمد محمدی گیلانی در بیمارستان عیادت کرد. عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت مهندس مهدی بازرگان، پس از اشغال سفارت امریکا در تهران بازداشت و سپس در دادگاهی به ریاست محمد محمدی گیلانی به حبس ابد محکوم شد. او اینک به دلیل بیماری های متعدد در مرخصی به سر می برد….