نامه اعضای هیئت‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به وزیر کار

نامه اعضای هیئت‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به وزیر کار

نامه اعضای هیئت‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه به وزیر کار

کنشگران داوطلب

هیئت‌مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نامه ایی خطاب به وزیر کار دولت یازدهم نوشته‌اند. در این نامه فعالان سندیکایی خطاب به وزیر کار، که خود را به‌عنوان عضوی از جامعه کارگری معرفی کرده است، از مشکلات طاقت‌فرسای زندگی کارگران ایران و حقوق پایمال شده کارگران ایران و آنچه خواست‌های حداقلی آنان است سخن گفته‌اند و…