موسوی و کروبی در تنگنای بیشتر

موسوی و کروبی در تنگنای بیشتر

دختران میر حسین موسوی در روزی که تصور می شد راحت تر از گذشته پدر و مادر شان را ملافات کنند، آماج حمله کینه توزانه محافظان زن قرار گرفتند. نواختن سیلی به گوش زهرا و نرگس موسوی و گاز گرفتن دست زهرا موسوی بعد از تقاضای موهن و خلاق اخلاق و شرع بسیار درد آور بود.

این اتفاق تلخ نشانگر وضعیت سخت و پیچیده ای است که موسوی و رهنورد با آن دست به گریبان هستند. فاطمه کروبی نیز هفته پیش با انتشار نامه ای شرایط نگران کننده مهدی کروبی را تشریح کرد. رئیس مجلس ششم مدت ها است از کمبود دسترسی به نور آقتاب رنج می برد و بنا به ادعای پزشکان معتمد وی میزان ویتامین د بدنش به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

61966d4c6ce4a98804779280cb5e85b6-300x200

بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخاباتی تصوری پیش آمد که موسوی و کروبی زود آزاد می شوند. البته طبیعی بود در شرایط جدید هزینه آزادی آنها برای نظام سیاسی کمتر شده بود.